Πάντοτε Επίκαιρη ---Η αγωγή Υγείας


                              
  Θεόδωρος  Ι  Μπαβέας
  
 Στις αρχές  αυτού του αιώνα , σε  μια  εποχή  με έντονη κοινωνικοοικονομική κρίση που  η  τεχνολογική  πρόοδος, εντυπωσιάζει και αυτό  το ανθρώπινο  πνεύμα , που η  διανόηση  έχει  μετατραπεί  σε πολύπλοκους  ηλεκτρονικούς  υπολογιστές, σήμερα αυτή  η  εξέλιξη  δημιουργεί  τέτοιες   προοπτικές  που δυστυχώς αδυνατούμε  να  ελέγξουμε, Αυτοί οι γρήγοροι ρυθμοί έχουν ως  αποτέλεσμα , να  δημιουργούνται  προβλήματα και    συνθήκες  που  οδηγούν  μαθηματικά σε  περιβαντολογική  και  κοινωνική καταστροφή


.Η ιατρική  επιστήμη  στηριζόμενη  στις  βασικές  αρχές  του  Ασκληπιού  και  του  Ιπποκράτη , ήταν φυσικό να  μην  μείνει  πίσω   από  την  τεχνολογική   πρόοδο,  η  ιατρική   σκέψης  συνεργάζεται   με  την  εντυπωσιακή   τεχνολογία , και  τα  αποτελέσματα της μελέτης και της έρευνας  στη  θεραπευτική  και τη  νοσοκομειακή  ιατρική  είναι  άριστα. 

 Όμως  υπάρχουν διαρκώς   άλυτα  ιατροκοινωνικά  προβλήματα  παρά την  εξέλιξη  της  γενετικής  και την μελέτη  της  κληρονομικότητας και του DNA Είναι δε φανερό ότι η επιστήμη έχει ερευνήσει και αποδείξει αυτό που αποτελεί την κορωνίδα στην ιπποκράτειο σκέψη  Το  Προλαμβάνειν καλύτερον του Θεραπεύειν  

Σήμερα , όσο  ποτέ η  ενημέρωση , και  η  πρόληψη  συμβάλουν  περισσότερο  , από  τη  θεραπευτική  στην  ελάττωση  της  θνησιμότητας  και  την  διατήρηση  της  υγείας  .Όταν  λέμε  ΥΓΕΙΑ  εννοούμε  μια   γενική  και  αφηρημένη  έννοια , δια την οποία δεν  έχουμε  ένα  μέτρο  αναφοράς και μέτρησης. Είναι  μια  έννοια  που  χαρακτηρίζει   αόριστα   την  σωματική  και  ψυχική   ευεξία, του ανθρώπου  δηλ. εννοούμε ότι όλα  τα  οργανικά  συστήματα  του ανθρωπινού οργανισμού πρέπει να  λειτουργούν  και να συνεργάζονται  αρμονικά , δίνοντας  στον  άνθρωπο  την  δυνατότητα  να  νιώσει  την  χαρά  της  ζωής , δηλ. να είναι  σε  καλή   φυσική  κατάσταση  , για  δημιουργία  και   παραγωγικότητα.

  Η   προστασία   της  υγείας   και η  ειδικότερα  η  αυτοσυντήρηση  του  ατόμου, παρουσιάζεται   στους  ανθρώπους , από  την  εποχή  των  πρωτόγονων   ανθρώπων, και  είναι  συνδεδεμένη  με  την  αρχική  αντίληψη  και τον αγώνα   που  έκαναν οι πρώτοι άνθρωποι για  να  επιβιώσουν μέσα στις αντιξοότητες του περιβάλλοντος .

 Η  αντίληψη  για την  διατήρηση  της  υγείας , ακολουθεί  την  εξέλιξη   του  ανθρώπινου  πνεύματος,  την  παιδεία , και  εξαρτάται  από  την  ιστορία  των  λαών,   από τις γνώσεις και τις  ιδέες οι  οποίες  ανεπτύχθησαν  όταν  οι  άνθρωποι  δημιούργησαν   την κοινοτική  διαβίωση με  την έννοια της κοινότητας και του κράτους . Σημαντικός  παράγων   στη  προστασία  της  υγείας  είναι η  πρόοδος  της  ιατρικής   και    η  καθιέρωση   ξεχωριστής  επιστημονικής  οντότητας που  λέγεται      ΥΓΙΕΙΝΗ.
Η   Υγιεινή   είναι  κλάδος  της  ιατρικής   και  διδάσκει  τις  αρχές   τους  κανόνες και τους τρόπους που  χρειάζονται   για  την  διατήρηση   της  υγείας  του   ατόμου καθώς και του κοινωνικού  συνόλου .Επίσης βελτιώνει  τους  όρους   διαβίωσης, και φροντίζει για  την  παράταση  της  ζωής . Επομένως , αν  και  η   υγεία  είναι  αφηρημένη   έννοια  εν  τούτοις   είναι  υποχρέωση, όλων τόσο  των  ατόμων  όσο  και  της  πολιτείας , οποίοι θα πρέπει να συμβάλουν στην προστασία   και   τη  διαφύλαξη   της   ατομικής  , και  δημόσιας   υγείας

 Η  καλή  υγεία  του  ατόμου  δεν  εκτιμάται με ιδιαίτερη προσοχή   από  το   ίδιο  το  άτομο όταν  είναι κυρίως  σε  νεαρά   ηλικία. Η αυτοπειθαρχία , και ο αυτοσεβασμός  , συγκρούονται  με τον  νεανικό  δυναμισμό   και  την  βιολογική  φυσική   δύναμη

Το  νεαρό  άτομο   δεν  εκτιμά  σωστά   την  υγειά του ,  γι αυτό   χρειάζεται   παιδεία   και   ενημέρωση, Το άτομο δεν  υπολογίζει   σωστά    την   βιολογική  του  διαδρομή  στο   χρόνο  , συνήθως   δεν έχει   σωστή  πειθαρχημένη  ζωή ,  όχι  για  να παραμείνει  αιώνια  στη  ζωή, αλλά   να  ολοκληρώσει   τον  βιολογικό του  κύκλο  χωρίς   αρρώστιες ,  τις όποιες  μπορεί  να   προλάβει.  Έτσι  λοιπόν ,  η αγωγή  υγείας  είναι  σήμερα  βασικό  στοιχείο μιας  πολιτισμένης  κοινωνίας  και υποχρέωση κάθε  πολίτη. 

 Η  αρρώστια  είναι μια   κατάσταση  με  πολλές   εκδηλώσεις  (συμπτώματα)  , οι  οποίες  είναι  ασύμβατες  με  τη  ζωή . Μόλις  νοιώσουμε  κάποια  αδιαθεσία   πηγαίνουμε  στο  γιατρό ,  ενώ  προηγουμένως  δεν  φροντίζαμε  προληπτικά  την  υγειά  μας.

 Είναι γνωστό λοιπόν , ότι  η  ενημέρωση και  η  πρόληψη  , καθώς και η  παιδεία του  ατόμου  σε  βασικούς  κανόνες  υγιεινής  είναι  σημαντικοί   παράγοντες  για  την  ζωή  μας , ενώ σήμερα  γνωρίζουμε  ότι  τα  σύγχρονα   ιατροκοινωνικά  προβλήματα  ( καρκίνος ,καρδιαγγειακά , λοιμώδη  τροχαία  ναρκωτικά )  αντιμετωπίζονται  με  την  πρόληψη  και  την  ενημέρωση .
Είναι  εξ  αλλού   γνωστό   από την  αρχαιότητα αυτό   που  πίστευαν  οι  αρχαίοι  μας   πρόγονοι , «ότι  καλύτερα  να  προλαμβάνεις    παρά  να  θεραπεύεις >. Σήμερα   η  παιδεία  σε  θέματα  υγείας  ,  η κοινωνική   ιατρική  ,  και  η  σωστή   ενημέρωση   του  πολίτη , είναι  βασικό  στοιχείο   μιας  προηγμένης , και  πολιτισμένης  κοινωνίας

 Είναι  υποχρέωση  της  πολιτείας  να  προστατεύει  την  Δημόσια  υγειά  των  πολιτών   , δηλ την σωματική  και, την ψυχική υγεία , καθώς  επίσης  και  το  φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον  μέσα στο όποιο  ζουν  και  δημιουργούν, οι πολίτες 
Τέλος   είναι  αναγκαίοι  οι  συστηματικοί  έλεγχοι  , στις τοπικές  κοινωνίες , του  παρεχομένου  νερού , του  δικτύου  αποχέτευσης , καθώς  επίσης  και  των  τυποποιημένων  τροφίμων , από αρμόδιες  υπηρεσίες του κράτους.

 Η προληπτική  και  κοινωνική  ιατρική  δίνει μικρή  ευκαιρία  στο  γιατρό  να  δείξει  τις  γνώσεις του , και  τις  ικανότητες του   που τον  καταξιώνουν  στη   συνείδηση  των  ανθρώπων,  αντίθετα   η  θεραπευτική  και  νοσοκομειακή  ιατρική  δίνει  λάμψη  και  κοινωνική  καταξίωση   γρήγορα  στη  συνείδηση   του  κόσμου , και  της  κοινωνίας , και  αυτό  γιατί   ο  γιατρός   ταυτίζεται    περισσότερο   με  την θεραπεία  της  σωματικής   και ψυχικής  νόσου και  όχι  με  την πρόληψη  και την ενημέρωση. Γιατί εμείς οι γιατροί θα πρέπει να υπηρετούμε παράλληλα με την θεραπευτική ιατρική και την πρόληψη  

Πιστεύω  ότι  η  υγεία   χωρίς  αμφιβολία  είναι  η  πολυτιμότερη αξία   και η διατήρηση της  αποτελεί  πρωταρχικό  σκοπό  τόσο  της  προληπτικής  ,όσο  και της  θεραπευτικής  και  νοσοκομειακής   ιατρικής ---

Ο  γιατρός   παίρνει  ουσιαστική  θέση  στη  ζωή   μας  όταν  αρρωστήσουμε,  δηλαδή  όταν  υπάρχει  λειτουργική  και  εργαστηριακή  διαταραχή  των  συστημάτων  του  οργανισμού  μας . ενώ θα πρέπει επίσης να είναι ο καθοδηγητής και σύμβουλος και στα προγράμματα   πρόληψης
Η  πρόληψη  και  η   ενημέρωση  που  προασπίζουν  την    υγειά   δεν  ταιριάζουν  εύκολα   μέσα  στο  πλαίσιο   των υποχρεώσεων  του  γιατρού ,  όπως  αυτές  έχουν  καταγραφεί  στη   συνείδηση  του  ιατρικού  κόσμου   και  της  κοινωνίας  μας,  όμως αυτό είναι απαραίτητο

  Οι  γιατροί   σαν  εξέχοντα   μέλη  μιας   κοινωνίας  πρέπει  όλο  και     περισσότερο    να  ενδιαφέρονται   για  την  προληπτική  ιατρική , γιατί  από τους  γιατρούς  οι πολίτες   περιμένουν  σωστή  εκλαϊκευμένη    ιατρική  ενημέρωση που  θα  τους  βοηθήσει στην  προαγωγή  υγείας, αφού  η  πρόληψη  είναι  αναγκαία ακόμη και  για  την βελτίωση  των  φυσικών  και  των  περιβαντολογικων  συνθηκών που  είναι  απαραίτητες για  την ζωή  και  την υγεία .

 Η  έρευνα και  η    πρόοδος  στις  βιοιατρικές  επιστήμες  είναι τεράστια  και  κάθε  μέρα οι  γνώσεις   μας  στο   τομέα  της  πρόληψης  γίνονται  καλύτερες, έτσι   τα  νέα   νοσήματα   μπορεί  να  προληφθούν  και να  αντιμετωπισθούν  συστηματικά. (ΑΙDS  ,καρκίνος,  καρδιακά  ναρκωτικά   τροχαία) αφού  οι  πολίτες  έχουν   την  σωστή  παιδεία και σωστή ενημέρωση
Οι  διάφορες  υπηρεσίες  υγείας  και η ιατρική  φροντίδα   είναι  απαραίτητες  για  να  καλύπτουν   τις  ανάγκες   υγείας , και  πρόνοιας .  Η μορφή  της  κοινωνίας  σε   συνάρτηση  με  την τεχνολογική  πρόοδο  αλλάζει   και  μαζί   αλλάζουν  οι  ανάγκες διαβίωσης και οι σχεδιασμοί για την προστασία  της υγείας  του  κοινωνικού  συνόλου  για  περίθαλψη  και  πρόνοια. 

Άρα  αλλάζουν και τα   συστήματα  υγείας τα  ποια  συνεχώς   εξελίσσονται παράλληλα   σε  συνάρτηση    με  τις  ευρύτερες  δραστηριότητες  της κοινωνίας  όπως  είναι  η  παιδεία ,η  τεχνολογία ,η  οικονομία  ,  ο πολιτισμός  καθώς  επίσης συμβάλουν  και  οι  λαμπρές   ερευνητικές  μελέτες  ορισμένων  λειτουργών  υγείας . 

Επομένως οι δαπάνες   για  την  υγεία  διαρκώς   μεγαλώνουν   και   αυτές   ασφαλώς  αφορούν, την  νοσοκομειακή ιατρική , ενώ η αποτελεσματικότητα  στα σοβαρά ιατρικά προβλήματα είναι  μικρή  και  η αντιμετώπιση  των  μεγάλων  ιατροκοινωνικών  προβλημάτων  παρά της μεγάλες δαπάνες   δύσκολη. 

Γίνεται  πλέον  κατανοητό  ότι  η  ανάπτυξης  της  πρόληψης και της αγωγής υγείας  για  όλα  τα  μείζονα  αυτά   προβλήματα υγείας  είναι αναγκαία , διότι  όλα  αυτά  είναι  συνυφασμένα   με  τον  σύγχρονο τρόπο  ζωής  και  με  το  φυσικό  και κοινωνικό  περιβάλλον 

 Η πρόληψης έχει αποδειχτεί ότι  είναι  απαραίτητη  όχι  μόνο   στο  τομέα   της  υγείας  αλλά   και  σε  πολλούς  τομείς  και  δραστηριότητες  της ζωής  μας ,  τα  πάντα   προλαμβάνονται  όταν υπάρχει σωστός προγραμματισμός και  σωστή  ενημέρωση  των  πολιτών.

Αύγουστος   2011

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.