Ζητείται ένα θαύμα για την Ελλάδα


Αυτά τα αποσπάσματα που θα διαβάσετε παρακάτω, γράφηκαν το 1947 από έναν Αμερικανό που επισκέφθηκε την Ελλάδα για να συντάξει την έκθεσή του στα πλαίσια εφαρμογής του σχεδίου "Μάρσαλ"και έχουν δημοσιευτεί στο βιβλίο  "Ζητείται ένα θαύμα για την Ελλάδα". Είναι το πιο επίκαιρο βιβλίο που θα έπρεπε να διαβάσουν οι κάποιοι πολιτικοί μας σήμερα που επικαλούνται την εφαρμογή ενός νέου σχεδίου Μάρσαλ.

[...] η πρώτη ημέρα εργασίας στην Αθήνα επιβεβαιώνει τις εντυπώσεις που αποκομίζει κανείς διαβάζοντας τις αναφορές και τα έγγραφα στην Ουάσινγκτον. Έχουμε ένα φτωχό λαό με μια ανίκανη κυβέρνηση και ένα πολιτικό σύστημα το οποίο απαιτεί από τους υπουργούς να έχουν ως κύριο μέλημά τους την παραμονή στο αξίωμα, παραμελώντας τα προβλήματα της ανοικοδόμησης και την επαναδραστηριοποίηση του εμπορίου και των συναλλαγών".