Ψηφιακή γνώση


Κάνοντας χρήση τον όρο επανάσταση, δηλώνουμε μία τομή και συγκεκριμένα μία μεταβολή συνθηκών τόσο σημαντική που να σφραγίζει την απαρχή μίας νέας εποχής. Η ανθρωπότητα στην ιστορική της διαδρομή γνώρισε τρεις μεγάλες επαναστάσεις.

Οι τρείς αυτές ραγδαίες μεταβολές που ονομάστηκαν επαναστάσεις και άλλαξαν την ζωή του ανθρώπου ως είδος, είναι η αγροτική επανάσταση με τους 2 χαρακτηριστικούς τύπους τον φερεοίκο και τον εδραίο, η βιομηχανική επανάσταση και τέλος, κατά την προσωπική μου γνώμη η πιο σημαντική, η τεχνολογική επανάσταση. Αυτήν την επανάσταση ο σύγχρονος άνθρωπος καλείται σήμερα να αξιοποιήσει όχι μόνο το γνωσιακό αλλά και το ψηφιακό.


Αυτό επιτυγχάνεται μέσω του Διαδικτύου ή Internet, ένα επικοινωνιακό δίκτυο που επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ οποιωνδήποτε υπολογιστών. Σε εθνικό επίπεδο, το δικαίωμα για την πρόσβαση στην Κοινωνία της Πληροφορίας είναι καταχωρημένο στο Σύνταγμα της Ελλάδος μιας και στο άρθρο 5α ορίζεται ότι «καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην κοινωνίας της Πληροφορίας.

Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά καθώς και στη παραγωγή ανταλλαγής και διάδοσης αποτελεί υποχρέωση του κράτους». Δηλαδή το κράτος ως potentior persona, παρατηρούμε ότι όχι μόνο αποδίδει αφηρημένα τον λεκτικό όρο του δικαιώματος στην ΚτΠ, αλλά κατοχυρώνεται Συνταγματικά και αναγνωρίζοντας ως φυσικό φρουρό τον ίδιο της τον εαυτό.

Οι έρευνες, τόσο σε ευρωπαϊκό, όσο και σε εθνικό επίπεδο μπορούμε να πούμε ότι εκτός από αποκαλυπτικές είναι και ταυτόσημες.
Τα επίσημα στοιχεία της Eurostat αποκαλύπτουν για το 2011:
Α. Μόνο τα μισά νοικοκυριά ήταν συνδεδεμένα στο Διαδίκτυο
Β. Το 45% δεν έχει χρησιμοποιήσει στον Παγκόσμιο Ιστό
Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι η Ελλάδα καταλαμβάνει την Τρίτη θέση από το τέλος των 27 χωρών – μελών της Ε.Ε., στις τελευταίες θέσεις βρίσκονται η Βουλγαρία και η Ρουμανία.

Όσον αφορά τις ευρυζωνικές συνδέσεις, η Ελλάδα βρίσκεται και πάλι πιο κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 68%, αφού μόνο το 43% των ελληνικών νοικοκυριών χρησιμοποιούν σήμερα ADSL.

Τα παραπάνω στοιχεία διαψεύδουν τις προβλέψεις της 14ης Έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι η Ελλάδα θα βελτίωνε τη θέση στην ευρυζωνική κατάταξη περί τα μέσα του 2010.

Η Ελλάδα παρόλο την πρόοδο στο τομέα της ευρυζωνικής διείσδυσης, συγκαταλέγεται στα ταχέως αναπτυσσόμενα κράτη της Ε.Ε., εντούτοις το πρόσημο από το ευρωπαϊκό μέσο όρο παραμένει αρνητικό. Για να μην βαυκαλιζόμαστε με τα νούμερα και τα ποσοστά πρέπει να ανατρέξουμε στις αιτίες του προβλήματος.Θα ήθελα να αναφέρω μερικές αιτίες αρχίζοντας από την παντελή έλλειψη ψηφιακής πολιτικής. Τι εννοούμε? Τόσο ή έρευνα όσο και η εμπειρία έχουν αποδείξει ότι απαιτείται επεξεργασία ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για την ενδυνάμωση της πρόσβασης στον ψηφιακό κόσμο.

Το οικοδόμημα της ελληνικής κοινωνίας που απαρτίζεται από διάφορες κοινωνικές ομάδες όπως Α.Μ.Ε.Α., μετανάστες, έχει αναγνωριστεί πλέον και ως φορέας διαπολιτισμού.Το μόνο μέσο για να μπορούν όλες αυτές οι ομάδες να συμμετάσχουν ισοδύναμα στην διαμόρφωση και διατήρηση της κοινωνίας είναι η ψηφιακή γλώσσα.
Το νέο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα δεν μπορεί να μην είναι ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό. Προϋπόθεση για ένα ψηφιακό εκπαιδευτικό σύστημα είναι η παροχή διαδραστικών πινάκων, δίκτυο υπολογιστών σε κάθε σχολείο εκπαιδευτικής βαθμίδας το οποίο θα εξασφαλίζει ένα καλύτερο εκπαιδευτικό αποτέλεσμα.

Νέες διδακτικές και μαθησιακές πρακτικές, εξατομικευμένη πληροφόρηση και ενημέρωση θα είναι τα μελλοντικά αποτελέσματα της ενσωμάτωσης των ψηφιακών μέσων στην εκπαίδευση.

Πέρα από τις διαπιστώσεις, ο Ψηφιακός Αναλφαβητισμός (Ψ.Α.) εκφεύγει των στενών ορίων του ψηφιακού εκπαιδευτικού συστήματος και εντοπίζεται σε ένα γενικό ερμηνευτικό σχήμα.

Δεν είναι τυχαίο ότι στις αγροτικές περιοχές το 35% των κατοίκων δεν μπορούν να διαβάσουν εφημερίδα, ενώ στο 80% του πληθυσμού το επίπεδο γνώσεων είναι στοιχειώδους εκπαίδευσης.Παραθέτω μερικά νούμερα ντροπής, εδώ μιλάμε για αναλφάβητους και όχι για Ψ.Α. ΘΡΑΚΗ 72%, ΗΠΕΙΡΟΣ 68%, ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ 67%, ΘΕΣΣΑΛΙΑ 66%.

Σίγουρα το πολιτισμικο-εκπαιδευτικό χάσμα επαρχίας-αστικών κέντρων διευρύνεται και από πολλούς παράγοντες όπως το φύλο, ηλικία, κοινωνική τάξη, επάγγελμα και τέλος μόρφωση.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης, όπου η μειονοτική επιτροπή για ιδιοτελείς σκοπούς προτρέπει τους γονείς να μην στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο.

Ο θαυμαστός καινούργιος κόσμος της Κυβερνητικής εγκυμονεί κινδύνους? Ποιο κεφαλαιώδες συστατικό στοιχείο της προσωπικότητας του σύγχρονου ανθρώπου και της κοινωνίας πλήττει?

Θα μπορούσε να δοθεί μία σισύφειος ερμηνεία όπως ο Ψηφιακός απομονωτισμός. Η κριτική όμως είναι ΟΥΤΟΠΙΚΗ, παράδειγμα αποτελεί η Κίνα η νέα υπερδύναμη, η οποία ανέτρεψε κοινά οικονομικά πρότυπα, συνδυάζοντας το χαμηλό κόστος παραγωγής αλλά και την ικανότητα να αφομοιώνει τα νέα ψηφιακά δεδομένα της γνώσης και να τα ενσωματώνει στην παραγωγή.

Η έννοια της Δημοκρατίας επαναπροσδιορίζεται στον πολιτικό χώρο και χρόνο χάρη στην ψηφιακή τεχνολογία. Η γέννηση της ηλεκτρονικής Δημοκρατίας είναι γεγονός, έστω σε μορφή εμβρυική, ατελής και πολλές φορές εμποδιζόμενη. Όμως η ανάσταση και ανάκτηση της αρχαίας Αθηναϊκής Δημοκρατίας δειλά δειλά θεμελιώνεται και οι νεμομένοι τις ποικίλες εξουσίες, ειδικοί, «προσωπικότητες», επαγγελματίες της πολιτικής, «κληρονόμοι», οδηγούνται στην απαξίωση και αυτογελοιοποίηση.

L.M

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.