Γιατί κινδυνεύουμε από τα λύματα και τα σκουπίδια


Θεόδωρος   Ι.   Μπαβέας
Ιατρός Μικροβιολόγος

 Σε   όλους   είναι  γνωστό   πλέον,  ότι   τα   λύματα, η   μη   καλή  συλλογή τους   η μη σωστή   υγειονομική επεξεργασία    ταφή των σκουπιδιών  και η μη σωστή επεξεργασία των λυμάτων,  είναι   επικίνδυνα   για  την Δημόσια  υγεία  και  αποτελούσαν  και αποτελούν  την πρώτη  φροντίδα  κάθε   Δημοτικής αρχής.

  Μέσα  από  αυτές   τις   γενικότητες  δυστυχώς  δεν     κατανοούμε   το  μέγεθος   των  καταστρεπτικών συνεπειών που προκαλούνται  για  ένα   σπίτι  , για  ένα  χωριό  , για   μια  πόλη ,  για  ένα  κράτος .


Πιστεύω ότι  δεν  ξέρουμε  πως  και  με  τι  τρόπο γίνεται   αυτό. Σήμερα  στην  εποχή  της  προληπτικής  ιατρικής,  και  της  έντονης   πληροφόρησης  ,  η  εκλαΐκευση    θεμάτων υγιεινής   έχει την  πρώτη   προτεραιότητα .για  τους  Δημότες  
Την   παγκόσμια  κοινότητα  απασχολεί  το  πρόβλημα   της   συλλογής   των απορριμμάτων και  των  αποβλήτων  και   μεγάλος  αριθμός   ερευνητών   καταγράφουν   μεθόδους   επεξεργασίας  αυτών  (συστήματα ανακύκλωσης επεξεργασία λυμάτων παραγωγή βιομάζας),  ώστε   να   γίνουν   πήγες   ενέργειας  ,  και   ακίνδυνα   για   το  φυσικό  περιβάλλον  που  ζούμε .

Είναι  γνωστό  ότι  ο πλανήτης  μας  καταστρέφεται  από   τα  πάσης   φύσεως   απόβλητα  της  έντονα  καταναλωτικής  κοινωνίας   που ζει  ο άνθρωπος .

Ποιος  είναι  λοιπόν ,  ο κίνδυνος  από  τις  ακαθαρσίες , τα  βοθρολύματα και  τα  σκουπίδια, που   αρκετοί   κάτοικοι  πετάνε   σε  χώρους  από  απόψεως  υγιεινής απαγορευμένους ? και εκεί όπου  τα συστήματα  συλλογής  είναι  υποτυπώδη ή ανύπαρκτα,  ? ξέρουν   άραγε  τις  συνέπειες   για  την  υγεία   τους?  Ξέρουν  ότι φτιάχνουν   εστίες  που εκεί  παράγονται  οι  ΜΥΓΕΣ   τα  ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ και τα ΠΟΝΤΙΚΙΑ? που   είναι παράγοντες   που  συντελούν   στην   εμφάνιση   των λοιμωδών  νοσημάτων. ? Πρώτον λοιπόν και κύριων είναι οι άσχημες εικόνες για τους ιδίους τους πολίτες από τα  κακώς συγκεντρωμένα  σε ανοικτούς κάδους ,και στον ήλιο εκτεθειμένα σκουπίδια και πρέπει να γνωρίζουν ότι εκεί παράγονται γρήγορα μύγες  και πολύ γρήγορα  ποντίκια

 Οι  μύγες  αν   και   αποτελούν  σημαντικό   παράγοντα  για την  οικονομία   της  φύσεως αφού οι  κάμπιες τους τρώνε τις σάπιες  ουσίες, οι ίδιες όμως οι μύγες αποτελούν  την  τροφή για  διάφορα  ζώα , εντούτοις  είναι   βλαβερές  για   τον   άνθρωπο.

Υπάρχουν  πολλά  είδη   μύγας , αλλά το μεγαλύτερο  ενδιαφέρον  έχουν  η  μύγα   των  οικιών   και οι  μύγες   των   κατοικίδιων  ζώων ,τα  οποία  ζώα      υφίστανται και αυτά  τις βλαβερές  συνέπειες ,  όπως  είναι  η  μύγα  του  αλόγου  ,  η  μύγα  του  προβάτου ,και  η μύγα  του  βοδιού   οι  οποίες  ταλαιπωρούν  τα   ζώα   και τους δημιουργούν  προβλήματα  υγείας.

Από υγειονομικής απόψεως η  μύγα  των   οικιών    (Musca   Domestica)  είναι επιστημονικώς  αποδεδειγμένα   ότι   είναι  επικίνδυνη   για  την  Δημόσια  υγειά  ,  διότι  πολύ   ερευνητές  έχουν   αποδείξει ,  ότι    πάνω   στην  μύγα  υπάρχουν   διάφορα  παθογόνα   μικρόβια , όπως  τα  δυσεντερικά  βακτηρίδια ,τα   βακτηρίδια του   τύφου, τα  παρατυφικά  βακτηρίδια ,  κολοβακτηρίδιαβακτηρίδια πανώληςχολέρας ,φυματιώσεως,   και  πολύ   παλιά   της λέπρας δηλ. μικρόβια που μεταδίδονται με το πεπτικό  σύστημα που μολύνονται τα τρόφιμα  από τις μύγες που αναπτύσσονται στις ακαθαρσίες  και τα σκουπίδια

 Οι  μύγες   υπάρχουν  όλο   τον  χρόνο    αλλά  το καλοκαίρι και  το φθινόπωρο  έχουν  μεγάλη αναπαραγωγή και   εάν  δεν  ληφθούν κατάλληλα   μέτρα  υπάρχει  σοβαρό πρόβλημα  για  την   Δημόσια   υγεία. αφού το περιβάλλον που ζουν είναι τα σκουπίδια και τρέφονται κυρίως με  ζαχαρούχες τροφές ,Οι μύγες  βλέπουν  το   γαλάζιο ,  και  γεννούν  αυγά  πάνω   στις   διάφορες  ακαθαρσίες ,ανθρώπων   και  ζωών , και στη   σκόνη των διαφόρων ρωγμών  των σπιτιών και άλλων χώρων  Έτσι οι μύγες  μολύνονται από τα  μικρόβια  που υπάρχουν  εκεί ,τα  παραλαμβάνουν  όχι  μόνο  με  τα  ποδιά   αλλά  με  τις   τρίχες  που φέρνουν στο σώμα  τους , με  τα  πτερά   τους ,  την  προβοσκίδα  τους,  και  με   τον εντερικό  τους  σωλήνα.

Παραλαμβάνουν   λοιπόν   από   τις ακαθαρσίες και τα σκουπίδια   ότι   εκλεκτό...  υπάρχει  σε αυτά  και το μεταφέρουν,  στα  μαγειρεία , τα ξενοδοχεία ,  τις  τραπεζαρίες, τα ζαχαροπλαστεία, στις  αγορές  ,στα  κρεοπωλεία  στα  λαχανικά , όπου  αφήνουν όλα  τα  μικρόβια  που   πήραν  και  έτσι   κάθε  τι  γίνεται   επικίνδυνο  για  την   υγειά   του  κοινωνικού  συνόλου.

Πρέπει να   γνωρίζουμε ,  ότι  η  οικιακή   μύγα γεννά 120  -140  αυγά   ,  λευκά επιμήκη  που  τα  αφήνει  πάνω στις  ακαθαρσίες, όπου  πολύ   γρήγορα  μέσα σε 8-10 ώρες  βγαίνουν   προνύμφες ,  από  τις  οποίες μέσα σε 5-7 ημέρες  γίνονται νύμφες,  και  για  να  έχουμε τέλειες  μύγες , πρέπει  να  περάσουν  άλλες  5-10ημέρες.
 Για να   δείξουμε     την  μεγάλη  αναπαραγωγή  της μύγας ,  αναφέρω  ότι  το  καλοκαίρι  από   κάθε  μύγα  γίνονται  7  γενεές  και  από   ένα ζευγάρι  μύγες, μόνο   κατά  την   διάρκεια του   καλοκαιριού   γίνονται  560  εκατομμύρια  περίπου  νέες  μύγες,  και έτσι  καταλαβαίνουμε τον  βαθμό επικινδυνότητας

 Για  να αντιμετωπίσουμε σωστά  τις   μύγες  πρέπει ειδικοί επιστήμονες  να  κάνουν  μελέτη  των  βιολογικών   ιδιοτήτων    που   αφορούν   τις    ποικιλίες   των  μυγών στις  διάφορες γεωγραφικές   περιοχές. αυτό είναι βέβαια πολύ δύσκολο και δαπανηρό
 Πρέπει λοιπόν  να  εφαρμόζονται από την Δημοτική αρχή σωστή συλλογή και αποκομιδή των απορριμμάτων  μέσα  σε εύχρηστους  και ασφαλείς  κάδους και σωστό αποχετευτικό δίκτυο   αλλά το κυριότερο οι  πολίτες να είναι προσεκτικοί και συνεργάσιμοι στην συλλογή των απορριμμάτων

Γίνεται  πλέον  φανερό   η  μεγάλη   σημασία  των  βασικών   και  στοιχειωδών   κανόνων  της  υγιεινής που είναι  η καθαριότητα  όλων  των  χώρων   που  ζούμε ,  και αποτελούν  το περιβάλλον μας,  είτε είναι  το  σπίτι,  η  πόλης ,  η  ύπαιθρος , η παραλία. Οι  μύγες βρίσκονται   στα   πιο   απίθανα μέρη  , ακόμη  στα  νοσοκομεία ,στα  δωμάτια   των   αρρώστων  ,  και  γίνεται κατανοητό   το  μέγεθος  της  μολυσματικότητας  που    έχουν  σε συγκεκριμένους χώρους .

Έχει αποδειχθεί  ότι  πάνω  στην   μύγα  ,  τα  παθογόνα  μικρόβια διατηρούνται  για   πολλές   μέρες  και   έτσι   λοιμώδη  νοσήματα   που   ήταν  ξεχασμένα  παρουσιάστηκαν   και πάλι  στην  Ελλάδα ,  από  την   αδιαφορία και  την   άγνοια  των  στοιχειωδών  κανόνων  υγιεινής  που σήμερα  πλέον άγνοια δεν επιτρέπεται.

 Οι   μύγες   πετάνε   σε  μικρές  αποστάσεις  από  τον  τόπο  αναπαραγωγής  αλλά  εάν  υπάρχουν  ευνοϊκές συνθήκες  μπορεί  να   παρασυρθούν   από  τα   ρεύματα  αέρος  και  να φθάσουν  σε απόσταση   1500 μέτρων. Σήμερα    με  τα  μέσα μεταφοράς   αυτοκίνητα  , τραίνα   αεροπλάνα   βαπόρια   μπορεί  να  φθάσουν  μακριά  και να   μεταφερθούν   τα   παθογόνα   μικρόβια  από  την μια χώρα   στην  άλλη. Έτσι  όσοι      ταξιδεύουν  προς  Αυστραλία γνωρίζουν ότι μόλις   το    αεροσκάφος σταματήσει  στην πρώτη   πόλη, και αφού   προέρχεται  από   την  Ευρώπη την  Ασία  την  Αμερική  ψεκάζεται και  στο  εσωτερικό   μαζί   με  τους   επιβάτες  ώστε   να καταστραφούν  τα  μεταφερόμενα  μικρόβια   και οι  μύγες . Ο  κίνδυνος  από  τις   μύγες είναι   μεγαλύτερος  το   καλοκαίρι    και  κυρίως   σε  αγροτικές   περιοχές , σε  κωμοπόλεις, σε πόλεις , που   εκεί   υπάρχουν   κατοικίδια   ζώα   ή  μη  καλό  αποχετευτικό  σύστημα .

 Αρκετές   επιδημιολογικές  μελέτες  μας   έχουν αποδείξει   ότι   η   ανάπτυξη   των  λοιμωδών   νόσων   που   αφορούν   το   πεπτικό   σύστημα (τύφος χολέρα  δηλητηριάσεις ηπατίτιδα Α)  παρουσιάζονται    όταν   υπάρχει   μεγάλος  αριθμός   μυγών   και  για  αυτό   καλό   είναι  να   γνωρίζουν   οι  αγρότες   ελάχιστα   από   την   υγιεινή  της   αγροτικής   κατοικίας  την   ευθύνη  για  την   οποία  έχει  η  πολιτεία ,  όπως  γίνεται   σε  όλα  τα   προηγμένα   κράτη.
 Επομένως  η  απομάκρυνση  και   η  ταφή   των  ακαθαρσιών  ανθρώπων  και   ζωών   είναι η  πρώτη  υγιεινή   προτεραιότητα .Τα λιμνάζοντα   νερά  στα  χωράφια  στους αγωγούς όμβριων υδάτων  και  στους   δρόμους  αποτελούν   περιοχές  και  εστίες όπου  εκεί αναπτύσσονται  τα ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ και  οι ΣΚΝΙΠΕΣ  τα    οποία  μεταδίδουν την Λεϊσμανίαση, και  την  Ελονοσία ,  νόσοι   που   από τα παλιά   χρόνια   ενδημούσαν  στην  Ελλάδα   και   προκαλούσαν  σοβαρά   προβλήματα   στον   πληθυσμό 

.Τα πεταμένα   σκουπίδια  στους δρόμους ,στην  ύπαιθρο ή  έξω   από   τους   κάδους  αποτελούν  χώρους  όπου  πηγαίνουν  τα  ΠΟΝΤΙΚΙΑ    και   καταλαβαίνετε, γιατί  τα  τελευταία χρόνια   είχαμε  και   κρούσματα  Πανώλης σε διάφορες  χώρες , . Τα ποντίκια μολύνονται  από   τους ψύλλους  και  έτσι  μπορεί  να  μολυνθεί  και  ο άνθρωπος  από  αυτό το  φοβερό   λοιμώδες  νόσημα  που  ιστορικά  έχει  δημιουργήσει  μεγάλες  επιδημίες  και πανδημίες και   έχουν  πεθάνει  εκατομμύρια   άνθρωποι   σε  όλο   των   κόσμο .

 Ένα  άλλο σοβαρό πρόβλημα είναι  ότι ορισμένοι απερίσκεπτοι πετάνε και σήμερα στην επαρχία  εντόσθια   και   ψόφια  ζώα στην   ύπαιθρο τα  οποία αδέσποτα  σκυλιά που  τα  τρώνε και πιθανόν να   υπάρχει κίνδυνος  να   έχουμε έξαρση του  ΕΧΙΝΟΚΟΚΚΟΥ αφού και εδώ στο  νησί μας  ενδημεί η εχινοκοκκίαση όπως   γενικά  στην πατρίδα μας .

  Εμείς  λοιπόν  οι  άνθρωποι που  ζούμε  σε  οικισμούς  και   φτιάχνουμε τα χωριά και  τη  πόλη   θα   πρέπει  να  σεβόμαστε  τον   συνάνθρωπο  μας να  τηρούμε  καθαρό   το   περιβάλλον  μας και  η  Δημοτική  αρχή   να  συνεργάζεται με τους Δημότες   με την   διεύθυνση Υγιεινής    , και  ο καθένας μας δεν πρέπει να  κάνει   τον  ειδικό δίνοντας   πρόχειρες   λύσεις.

. ΟΙ  ΑΝΘΡΩΠΟΙ κάνουν  τις   πόλεις   και  μια  σύγχρονη  πόλη   χρειάζεται σεβασμό από τους πολίτες   ένα  σωστό  οικοδομικό  σχεδιασμό,  υγιεινό  πόσιμο   νερό,   σωστό    αποχετευτικό   δίκτυο,  σύγχρονο χώρο ταφής των απορριμμάτων  καλούς δρόμους,  καλό  φωτισμό  και   καθαρό  ευχάριστο γενικά   περιβάλλον. Αυτό   λέγεται    Δ Η Μ Ο Σ
  ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ   2010 -   Μύρινα

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.