Όταν το πόσιμο και η θάλασσα μολύνονται


Θεόδωρος  Ι. Μπαβέας

Από τα βασικότερα στοιχεία της ζωής είναι το νερό που σήμερα κινδυνεύει να ελαττωθεί και να καταστραφεί !!είτε  ως επιφανειακό  είτε ως υπόγειο, είτε ως θαλάσσιο νερό, ο κίνδυνος αυτός προέρχεται από τις αλόγιστες δραστηριότητες του ανθρώπου  Σήμερα από κάθε άλλη φορά, χρειάζεται , ευαισθησία  και κυρίως παιδεία των πολιτών για την προστασία του περιβάλλοντος γενικότερα


Τα νερά στο φυσικού περιβάλλοντος έχουν άμεση σχέση με την ζωή  όλων των οργανισμών και ασφαλώς με την ζωή και την δημόσια υγεία  των πολιτών ,άρα  χρειάζεται ενημέρωση, προγραμματισμός για την  προστασία αυτού του πολύτιμου αγαθού ,διότι όταν μολυνθεί, ένας μεγάλος αριθμός μεταδοτικών λοιμωδών νοσημάτων μεταδίδονται με το νερό.

Ο άνθρωπος μολύνεται  είτε από το νερό που πίνει ,-(νερό πηγών, δικτύου ,ή εμφιαλωμένο νερό ,όταν δεν γίνεται σωστή χλωρίωση η τα εμφιαλωμένα νερά  τα οποία δεν αποθηκεύονται σωστά)-, είτε από το νερό των θαλασσών ,καθώς και  από μολυσμένο νερό που πιθανόν να χρησιμοποιεί ο άνθρωπος για την καθημερινή προσωπική χρήση που κάνει (παγάκια -διάφορα ποτά- πλύσιμο –λουτρά  )

Τέλος ο άνθρωπος μπορεί ακόμη να μολυνθεί, από διαφόρους οργανισμούς  που τρώει οι οποίοι  ζουν στο γλυκό  η στο θαλασσινό νερό, όταν βεβαία το νερό αυτό είναι μολυσμένο από διαφόρους μικροοργανισμούς ή από διάφορες ουσίες ή μέταλλα  (ψάρια όστρακα μαλάκια φύκια )

 Τα νοσήματα που προκαλούνται από τα  μικρόβια που μεταφέρονται και ζουν στο νερό είναι γαστρεντερίτιδες ,ηπατίτιδες επιμολύνσεις τραυμάτων  δερματικές αλλοιώσεις ουρολοιμώξεις , ωτίτιδες επιπεφυκίτιδες κολπίτιδες αναπνευστικές και γενικευμένες λοιμώξεις

 Έχει αποδεδειχθεί ότι τα μικρόβια αυτά που βρίσκουμε στο νερό είτε στο πόσιμο είτε στο θαλασσινό ζουν  στον εντερικό σωλήνα του ανθρώπου και των ζώων,
 Επομένως η ανεύρεση αυτών των μικροβίων  σε θαλάσσιο νερό  ή το πόσιμο νερό σημαίνει την ρύπανση και κυρίως την μόλυνση της θαλάσσιας περιοχής και της πηγής ή του φρεατίου το νερό των όποιων χρησιμοποιείται για πόσιμο ,  από λύματα ανθρώπινης ή ζωικής προελεύσεως, ενώ παθογόνα μικρόβια πάντοτε  υπάρχουν εκεί που συνήθως εκβάλουν κυρίως αγωγοί λυμάτων η υπάρχουν  εκβολές ρυακιών και ποταμών όπως συμβαίνει στις θαλασσιές περιοχές

Όταν λέμε Ρύπανση  εννοούμε κάθε μεταβολή των χαρακτηριστικών στοιχείων του περιβάλλοντος και αφορά τον αέρα τη θάλασσα το έδαφος , έχει ευρεία έννοια από την Μίανση (που είναι η μεταφορά λοιμογόνου παράγοντα σε στοιχεία του αψύχου περιβάλλοντος )  και την Μόλυνση (που είναι η εγκατάσταση και η ανάπτυξη ή ο πολλαπλασιασμός ενός λοιμογόνου παράγοντα στο σώμα του ανθρώπου ή των ζωών ) διότι η Ρύπανση εκτός από Λοιμογόνους παράγοντες περιέχει και άλλους βλαπτικούς παράγοντες βιολογικής , φυσικής , η χημικής η ραδιενεργούς προελεύσεως   
  Τα νερά της θάλασσας μπορεί επίσης να μολυνθούν από μικροοργανισμούς της ατμόσφαιρας όταν πνέουν δυνατοί άνεμοι, ή από το νερό της βροχής με το οποίο παρασύρονται μικροοργανισμοί από την ατμόσφαιρα , ενώ οι  ποταμοί που εκβάλουν στην θάλασσα μεταφέρουν λύματα , με μικρόβια και διάφορες ουσίες. Επίσης η θάλασσα ρυπαίνεται από άλλες ανθρωπογενείς δραστηριότητες που παράγουν απόβλητα που περιέχουν φυτοφάρμακα- πίσσα -πετρελαιοειδείς ουσίες - βιομηχανικά και ραδιενεργά απόβλητα  με καταστρεπτικά αποτελέσματα στη θαλάσσια  βιοποικιλότητα

  Τέλος στις παραλίες που υπάρχει συνωστισμός και υπάρχουν πολλοί λουόμενοι, κάτι που δεν υπάρχει στα νησιά μας ,τότε ρυπαρές ουσίες και μικρόβια από τη φυσιολογική χλωρίδα του ανθρώπου(σταφυλόκοκκος) μολύνουν στο νερό  και όταν αυτό το μικροβιακό φορτίο είναι μεγάλο τότε μπορεί  να προκαλέσουν σταφυλοκοκκικές λοιμώξεις ουρολοιμώξεις και ρινοφαρυγγίτιδες ωτίτιδες αναπνευστικά προβλήματα κυρίως σε ευπαθή άτομα   

Η μετάδοση των μικροβίων με το νερό είναι ο πιο  γρήγορος τρόπος εξάπλωσης  πολλών λοιμωδών νοσημάτων και η εμφάνιση επιδημιών από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Επιδημίες από υδατογενή νοσήματα γίνονται και σήμερα στις ολιγότερων ανεπτυγμένες χώρες

Ο Τύφος η Χολέρα , η Δυσεντερία η Ηπατίτιδα Α είναι τα πιο γνωστά μεταδοτικά νοσήματα ,τα μικρόβια των οποίων μεταφέρονται με το νερό κυρίως με το πόσιμο και προκαλούσαν μεγάλες επιδημίες σε ολόκληρο τον πλανήτη  με πολλά θύματα .

 Η επιστημονική έρευνα και μελέτη έδωσε λύσεις , η καθιέρωση της χλωρίωσης του πόσιμου νερό και των κολυμβητικών δεξαμενών, τα Υδραγωγεία και το δίκτυο Ύδρευσης είχε ως αποτέλεσμα την  εξαφάνιση αυτών των λοιμωδών νοσημάτων κυρίως στις ανεπτυγμένες χώρες ,εις τις οποίες όμως εξακολουθούν ακόμη και σήμερα να εμφανίζονται κατά καιρούς επιδημίες από μικρόβια που μεταδίδονται με το πόσιμο νερό η το νερό των θαλασσών Τα μικρόβια αυτά είναι διάφοροι  Ιοί και βακτηρίδια ( αδενοίοι ρετροίοι κρυπτοβακτηρίδιο  κ.α , που προκαλούν  κυρίως ηπατίτιδες γαστρεντερικές διαταραχές και γενικευμένες λοιμώξεις

Από πολλά χρόνια η ιατρική επιστήμη και ο ειδικός κλάδος της Υγιεινής με ειδικό εργαστηριακό έλεγχο ελέγχει την  ποιότητα του ποσίμου νερού τόσο από βιοχημικής αλλά κυρίως για την παρουσία μικροβίων  ώστε να είναι κατάλληλο  για την κοινότητα που το χρησιμοποιεί

 Επίσης με αυστηρό προγραμματισμό θα πρέπει να  εξετάζονται κατά τακτά χρονικά διαστήματα οι παραλίες καθώς και το θαλάσσιο νερό και το νερό των κολυμβητηρίων  που χρησιμοποιούνται από τους πολίτες   ώστε να προσδιορίζεται το επιτρεπόμενο μικροβιακό φορτίο και γενικά να ελέγχεται εάν υπάρχει ρύπανση της παραλίας του νερού και του θαλάσσιου περιβάλλοντος γενικότερα  Ο έλεγχος του  πόσιμου  καθώς και του θαλασσινού νερού θεωρώ ότι είναι από τις πιο επείγουσες προτεραιότητες κάθε Δημοτικής αρχής  γιατί έχει άμεσα σχέση με την Δημόσια υγεία των πολιτών

 Στην επιστημονική κοινότητα υπάρχουν διαφορετικές απόψεις όσον αφόρα τους κινδύνους μόλυνσης των ανθρώπων  από λοιμώδη νοσήματα , όταν κάνουν θαλάσσια λουτρά σε μολυσμένες παραλίες  Ορισμένοι πιστεύουν ότι  μπορεί να μολυνθούν οι κολυμβητές όταν υπάρχει μόλυνση από συγκεκριμένα μικρόβια όπως σαλμονέλες συγκέλες  κολοβακτηρίδια  ιοί, Άλλοι πιστεύουν ότι για να αρρωστήσει κάποιος από εντερική νόσο όταν κάνει μπάνιο σε μολυσμένο νερό είναι πολύ σπάνιο διότι χρειάζεται να καταπιεί πολύ νερό  Πάντως είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι για  να μολυνθεί κάποιος από μολυσμένο θαλάσσιο νερό πρέπει να συνυπάρχουν εκτός από μικροβιακό φορτίο και άλλοι παράγοντες όπως1- το είδος του μικρόβιου και ο αριθμός των μικροβίων ανά 100 ml θαλασσινού νερού  όπου καθορίζεται η επικινδυνότητα αυτών  π.χ. (10-100 μικρ. Συγκελα πολύ μεταδοτική σε μικρή δόση ) 2- η ηλικία -νεαρές ηλικίες- έγκυες  πιο ευπαθείς 3- η μεγάλη -παραμονή στη θάλασσα 4 το αμυντικό σύστημα του ατόμου 5- ο τρόπος κολύμβησης-- όσο μεγαλύτερη παραμονή  γίνεται στο νερό τόσο περισσότερο αυξάνεται ο κίνδυνος
                      
Προσοχή χρειάζεται στα νήπια διότι μπορεί να πιουν περισσότερο                    νερό και να παρουσιάσουν διάρροιες  ενώ έφηβοι και ενήλικες  που καταπίνουν μικρή ποσότητα(15-30ml)δεν κινδυνεύουν από εντερική νόσο αλλά από ωτίτιδες επιπεφυκίτιδες και προβλήματα του ρινοφάρυγγα.

Τελειώνοντας θέλω να τονίσω την αναγκαιότητα της προαγωγής  της περιβαλλοντολογικής παιδείας των νέων και την προσπάθεια της πολιτείας και την ευαισθητοποίηση  και την υπευθυνότητα των πολιτών  για την προστασία όχι μόνο  του θαλασσίου περιβάλλοντος αλλά γενικότερα του περιβάλλοντος διότι κάθε καταστροφή  αυτού είναι πρόβλημα  στους ζωντανούς οργανισμούς του Πλανήτη γενικότερα , αφού δημιουργούνται  βλαπτικοί παράγοντες ώστε να  νοσούν οι οργανισμοί   από χρόνια συσωρευτικά νοσήματα

Μύρινα  Ιούνιος  2011

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.