Εθνική προκληση


Από τον  Παρατηρητή
Κυβέρνηση: Εξαιρούνται της μείωσης μισθών 60000 δημόσιοι υπάλληλοι (υπουργείων κλπ)!!!

Ευρύτερες διαστάσεις έχει τελικά το θέμα με το «πάγωμα» στις περαιτέρω μειώσεις μισθών των υπαλλήλων του υπουργείου Οικονομικών με πρόφαση την μη καταβολή κινήτρου επίτευξης δημοσιονομικών στόχων.

Όπως προκύπτει από τις αντιδράσεις συνδικαλιστών, η αναστολή των περαιτέρω μειώσεων έχει εφαρμογή σε συνολικά 60.000 δημόσιους υπαλλήλους που εργάζονται και σε άλλα υπουργεία πέραν του ΥΠΟΙΚ και οι οποίοι δικαιούντο να λαμβάνουν κίνητρο επίτευξης στόχων (καθορίζεται με βάση το άρθρο 19 του νόμου 4024/2011) το οποίο ουσιαστικά καταργείται μετά από τη συμφωνία Κυβέρνησης –Τρόικας για την απόσυρση όλων των επιδομάτων.........

Έτσι η διάταξη που περιλαμβάνεται στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου που κατατέθηκε στη Βουλή και προβλέπει την επ’ αόριστον αναστολή των μειώσεων μέχρι να εφαρμοστεί το άρθρο 19, αφορά και σε πλήθος άλλων υπαλλήλων που εργάζονται στο Δημόσιο. Στη ρύθμιση υπάγονται πέραν των υπαλλήλων του υπουργείου Οικονομικών, και εργαζόμενοι στον τομέα των πετρελαιοειδών στο υπουργείο Ανάπτυξης, μια κατηγορία υπαλλήλων του υπ. Εσωτερικών, οι εργαζόμενοι στην πρώην Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, οι μηχανικοί του υπουργείουΥποδομών, οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι, οι επιθεωρητές Υγείας, κ.ά.

Σύμφωνα με το νόμο για το ενιαίο μισθολόγιο, όσοι υπάλληλοι είχαν μείωση στις αποδοχές τους που ξεπερνούσε το 25%, το υπερβάλλον ποσό θα μειώνονταν σε τρεις ισόποσες ετήσιες δόσεις κάθε Νοέμβριο μέχρι και το 2014.
Νωρίτερα, το Capital.gr είχε μεταδώσει τα εξής: Με πράξη νομοθετικού περιεχομένου που καλείται να υπογράψει ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επιχειρούν κάποιοι στην Κυβέρνηση να εξαιρέσουν μόνο τους υπαλλήλους του υπουργείου Οικονομικών από τις μειώσεις μισθών που αποφασίστηκαν πέρυσι για όλο τον Δημόσιο τομέα, με πρόσχημα ότι οι εφοριακοί και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι του ΥΠΟΙΚ δεν έχουν λάβει ακόμη «το κίνητρο επίτευξης δημοσιονομικών στόχων».
Η «εξαίρεση» είναι καλά κρυμμένη στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή στις 4 Οκτωβρίου για την κύρωση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου που αφορά μεταξύ άλλων στις τροποποιήσεις του Μεσοπρόθεσμου την κατάργηση του ελάχιστου ποσοστού του Δημοσίου στις δημόσιες επιχειρήσεις κ.ά.
Έρχεται δε μόλις λίγες ημέρες πριν ξεκινήσει η εφαρμογή των διατάξεων για τις περικοπές επιδομάτων που θα ισχύσουν από 1ης Νοεμβρίου για όλους τους δημόσιους υπαλλήλους στο πλαίσιο του νόμου για το ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο που ψηφίστηκε το 2011.
Η εξαίρεση επιχειρείται να περάσει με το άρθρο 4 του εν λόγω νομοσχεδίου στην παράγραφο 2 του οποίου αναφέρεται ότι:
2α. «η εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης β΄του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4024/2011 αναστέλλεται μέχρι την πλήρη εφαρμογή των προβλεπόμενων στις διατάξεις του άρθρου 19 του ίδιου νόμου».
2β: Η ισχύς της παρούσας παραγράφου αρχίζει την 3η Οκτωβρίου 2012».
Τι σημαίνει στην πράξη αυτό;
Το άρθρο 29 του νόμου για το ενιαίο μισθολόγιο καθορίζει την κατάταξη των δημοσίων υπαλλήλων σε μισθολογικά κλιμάκια. Η παράγραφος 2 του άρθρου ρυθμίζει πως θα καταβληθούν οι τυχόν αυξήσεις που θα προκύψουν από τα νέα μισθολογικά κλιμάκια ενώ το τελευταίο εδάφιο αφορά στο πως κατανέμονται οι περικοπές και εστιάζει στον τρόπο που κατανέμεται τμηματικά η συνολική μείωση «εφόσον αυτή είναι μεγαλύτερη του 25% των αποδοχών που λάμβαναν οι δικαιούχοι κατά τον τελευταίο μήνα πριν την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου».
Από την παραπάνω διάταξη, η εφαρμογή της οποίας θα ξεκινήσει το Νοέμβριο του 2012 (σ.σ ο νόμος ψηφίστηκε πέρυσι τον Οκτώβριο), προέκυπτε περικοπή σε επιδόματα όλου του Δημόσιου τομέα αρχής γενομένης από τον επόμενο μήνα.
Ωστόσο η εξαίρεση που εισάγεται με το άρθρο 4 του νέου νόμου που έχει κατατεθεί στη Βουλή, αφορά μόνο τους υπαλλήλους του υπουργείου Οικονομικών καθώς προτείνει την αναστολή εφαρμογής των περικοπών μέχρι την επίτευξη των στόχων του άρθρου 19, το οποίο αφορά αποκλειστικά στην καταβολή κινήτρου επίτευξης δημοσιονομικών στόχων στους υπαλλήλους του υπουργείου Οικονομικών (εφοριακοί κ.α).
Η προσπάθεια εξαίρεσης των υπαλλήλων του υπουργείου Οικονομικών έχει ήδη γίνει αντιληπτή και έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις στο δημόσιο τομέα.
Όπως λένε αρμόδιες πηγές στο Capital.gr, το θέμα δεν είναι να εξαιρεθούν και οι υπόλοιποι δημόσιοι υπάλληλοι από τις περικοπές, αλλά να ισχύσει ο νόμος για όλους και να μην υπάρχουν εξαιρέσεις υπέρ συγκεκριμένων συντεχνιών όπως φαίνεται να συμβαίνει με τους υπαλλήλους του υπουργείου Οικονομικών οι οποίοι χρησιμοποιούν ως όπλο για τις διεκδικήσεις τους, τη δύναμη των εφοριών για την είσπραξη εσόδων.
Την εντύπωση ότι η εν λόγω εξαίρεση επιχειρείται να περάσει κρυφίως ενισχύει και το γεγονός ότι η διάταξη δεν κατατέθηκε ως Νόμος αλλά ως πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, «μπλεγμένη» με σειρά άλλων ρυθμίσεων οι οποίες έχουν επείγοντα χαρακτήρα (αλλαγές στο μεσοπρόθεσμο κ.α) Αυτό σημαίνει ότι δεν θα γίνει συζήτηση και ψηφοφορία κατ’ άρθρο στην ολομέλεια, αλλά θα κυρωθεί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, με ανατρεπτική προθεσμία 3 μηνών.
http://www.capital.gr/News.asp?id=1635388


Εφοριακοί …και «τελώνες» διατηρούν τις προκλητικές -προ κρίσης- αποδοχές τους ;
Από factorx στις 07/10/2012
Ο κόσμος καίγεται και αυτοί χαϊδεύουν τους ημέτερους!!!!
Όταν όλοι οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι και η κοινωνία υποφέρουν, ακόμη και οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ των 330 ευρώ χάνουν τα 30 € και τα δώρα, οι εσαεί ευνοημένοι υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομικών (εφοριακοί, τελωνειακοί, ΓΧΚ), διατηρούν τα σκανδαλώδη, για τη σημερινή συγκυρία, προνόμιά τους με …«νυκτερινή» και …«παραλλαγμένη» τροπολογία σε άσχετο εξπρές πολυ-νομοσχέδιο !!!

Διατηρούν το 75% των πρόσθετων αποδοχών τους, που ήταν ένας επιπλέον μισθός (ΔΕΤΕ, ΔΕΧΕ) και είχαν περικοπεί με προηγούμενο νόμο !!!!!!
Γιατί η Κυβέρνηση, η Τρόικα και μερίδα των συνδικαλιστών προωθούν και επιβάλλουν τον ιδιότυπο αυτό «δημοσιοϋπαλληλικό γενιτσαρισμό» ;;;;
Αυτή είναι η κοινωνική δικαιοσύνη και η δίκαιη κατανομή των βαρών λόγω κρίσης που επαγγέλλεται η διακυβέρνηση;
Αντιλαμβάνονται όλοι ότι με τέτοιες …εξυπηρετήσεις «φουντώνουν» τον κοινωνικό αυτοματισμό;;;
Ν.Π.


Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων
Στην Βουλή η αποκάλυψη του ΘΕΜΑτος για το «κρυφό δώρο» σε 60.000 υπαλλήλους υπουργείων

Στην Βουλή έφτασε η αποκάλυψη του «Πρώτου Θέματος» για το «κρυφό δώρο» της κυβέρνησης σε 60.000 δημόσιους υπαλλήλους τους οποίους απαλλάσσει από ορισμένες «αιματηρές» διατάξεις του ενιαίου μισθολογίου. Ειδικότερα, όπως ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας στα μέλη της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων η εξαίρεση των συγκεκριμένων υπαλλήλων από τις περικοπές στα επιδόματά τους οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έχουν διαμορφωθεί οι διαδικασίες για να τους χορηγηθεί το κίνητρο επίτευξης δημοσιονομικών στόχων. Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας η πράξη νομοθετικού περιεχομένου που καταργεί το ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής του Δημοσίου στις ΔΕΚΟ και η οποία έχει κατατεθεί για κύρωση στην Βουλή περιλαμβάνει «κρυφό δώρο» για εφοριακούς, τελωνιακούς και άλλους 60.000 περίπου «προνομιούχους» υπαλλήλους υπουργείων. Συγκεκριμένα με την ρύθμιση οι υπάλληλοι του υπουργείου Οικονομικών, εργαζόμενοι στον τομέα των πετρελαιοειδών του υπουργείου Ανάπτυξης, κατηγορία υπαλλήλων του Εσωτερικών, οι μηχανικοί του υπουργείου Υποδομών, οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι, γεωπόνοι του Αγροτικής Ανάπτυξης, επιθεωρητές Υγείας, κ.ά. εξαιρούνται από ορισμένες «αιματηρές» διατάξεις του νόμου που επέβαλε το ενιαίο μισθολόγιο και επανακτούν το «δικαίωμα» να λαμβάνουν ως έξτρα, με την μορφή επιδόματος ποσά από 500 έως 1.200 ευρώ. Η «πρόκληση» δε αποκτά ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις καθώς το αρμόδιο υπουργείο επιχειρεί να περάσει «υπογείως» την συγκεκριμένη διάταξη με την παλαιάς κοπής μεθοδολογία της νομοτεχνικής συγκάλυψης καθώς με την πρώτη ανάγνωση του συγκεκριμένου άρθρου κανείς δεν μπορεί να καταλάβει περι τίνος πρόκειται. Συγκεκριμένα, η παράγραφος 2 του 4ου άρθρου του εν λόγω νομοσχεδίου αναφέρεται ότι: «2α. «η εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης β΄του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4024/2011 αναστέλλεται μέχρι την πλήρη εφαρμογή των προβλεπόμενων στις διατάξεις του άρθρου 19 του ίδιου νόμου. 2β: Η ισχύς της παρούσας παραγράφου αρχίζει την 30η Οκτωβρίου 2012». Ποια είναι η μετάφραση; Ορισμένοι υπάλληλοι υπουργείων, προ ενιαίου μισθολογίου, λάμβαναν «προκλητικά» επιδόματα, τα οποία αποτελούσαν ένα δεύτερο μισθό καθώς κυμαίνονταν από 1.000 ευρώ έως και 2.500 ευρώ. Με τις διατάξεις του ενιαίου μισθολογίου, το 50% των επιδομάτων αυτών καταργήθηκε και το υπόλοιπο 50% αποφασίστηκε να αντικατασταθεί με το κίνητρο επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων.

Με την δικαιολογία όμως ότι δημοσιονομικοί στόχοι δεν τέθηκαν για τους συγκεκριμένους υπαλλήλους και άρα δεν θα μπορούσαν να πάρουν το σχετικό κίνητρο, το υπουργείο αποφάσισε να τους επαναφέρει στην προηγούμενη «χρυσή» κατάσταση. Με τον τρόπο αυτό αποδεικνύεται ότι ορισμένες συντεχνίες του δημόσιου τομέα, όπως οι εφοριακοί και οι τελωνιακοί οι οποίοι μπορούν να «απειλήσουν» με μείωση του ρυθμού είσπραξης φόρων προς τα δημόσια ταμεία, εξακολουθούν απολαμβάνουν ορισμένα από τα προνόμια τους την ώρα που ο υπόλοιπος δημόσιος τομέας και συνολικά ο ιδιωτικός υφίσταται τις τραγικές συνέπειες των δημοσιονομικής πολιτικής.
Τροπολογία για τους υπαλλήλους της Βουλής

Τροπολογία για την μισθολογική εναρμόνιση των υπαλλήλων της Βουλής θα εντάξει η κυβέρνηση, αμέσως μετά τις γιορτές, στο φορολογικό νομοσχέδιο.
Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε από τον γενικό γραμματέα της κυβέρνησης Παναγιώτη Μπαλτάκο:

- Από 01.01.2013 οι πάσης φύσεως τακτικές αποδοχές και επιδόματα των υπαλλήλων της Βουλής εξομοιώνονται με τις πάσης φύσεως τακτικές αποδοχές και επιδόματα των υπαλλήλων του υπουργείου Οικονομικών.

- Ο αριθμός των ωρών υπερωριακής απασχόλησης κατά τις απογευματινές και νυκτερινές ώρες, καθώς και της απασχόλησης κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες καθορίζεται με απόφαση του Προέδρου της Βουλής και η πραγματοποίησή τους βεβαιώνεται από τους αρμόδιους Προϊσταμένους, δεν μπορεί, δε, να υπερβαίνει τις πενήντα δύο (52) ώρες μηνιαίως, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226).Αγαπητοί συνάδελφοι

Αλήθεια τι περιμένουμε ακόμα για να ξεσηκωθούμε?
Πόση ακόμη κοροϊδία με τις αποδοχές των αποστράτων?
Πόσες ακόμα περικοπές θα πρέπει να μας κάνουν?
Είδατε πόσο προκλητική είναι η συγκυβέρνηση μαζί μας και πόσο κάνει πίσω σ’ αυτούς που εκβιάζουν?
Ξεσηκωθείτε να στρατοπεδεύσουμε ένα μήνα σε σκηνές έξω από το Υπουργείο Οικονομικών, μήπως και κάνουμε κάτι.
Αλλιώς θα συνεχίσουμε να είμαστε «κότες λειράτες» και «λάμπουσα Δημπενία» όπως πολύ σωστά είχε διατυπώσει ο Στρατηγός Κος Άγγελος Βουλόδημος.
Ως πότε θα περιμένουμε?
Είδατε τις αποδοχές των «συμμάχων?»
Μπορούμε να περιμένουμε τον αργό θάνατό μας

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.