Δωρεάν περίθαλψη σε 230.000 ανασφάλιστους

Την Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης σε Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας  για 230.000 ανασφάλιστους της χώρας και θα τους παρέχει δωρεάν περίθαλψη χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ. 

Η διαδικασία και τα κριτήρια υπαγωγής ωφελουμένων στο Πρόγραμμα Εισιτήριο υγείας για ανασφάλιστους ή αλλιώς εισιτήριο Ελεύθερης (δωρεάν) Πρόσβασης σε υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Health Voucher καθώς και τους όρους εφαρμογής του Προγράμματος, ως ακολούθως:


Στο πλαίσιο των κανόνων εφαρμογής του ΕΣΠΑ, το Υπουργείο Υγείας συμπράττει με τον ΕΟΠΥΥ για την εφαρμογή του Προγράμματος, ώστε να αποκτήσουν δωρεάν δικαίωμα πρόσβασης σε ιατρικές υπηρεσίες πρόληψης και παρακολούθησης, όσοι πολίτες: - έχασαν την ασφαλιστική τους ικανότητα και ταυτόχρονα, - έχουν περιορισμένα εισοδήματα.

Το Πρόγραμμα Health Voucher Εισιτήριο υγείας για ανασφάλιστους συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υγείας και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και υλοποιείται στο πλαίσιο της Εθνικής πολιτικής για την εξασφάλιση της καλής υγείας των πολιτών, η οποία θεωρείται προϋπόθεση για την ανάκαμψη και επανένταξη τους στην εργασία, την προσωπική τους ευημερία και την ικανότητα συμμετοχής τους στην ανάπτυξη της χώρας. Δικαιούχοι – κριτήρια για το Health Voucher Δικαιούχοι, ως ωφελούμενοι, του Προγράμματος Health Voucher, οι οποίοι θα αποκτήσουν πρόσβαση στις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, είναι οι πολίτες που πληρούν, σωρευτικά, τις παρακάτω προϋποθέσεις ή κριτήρια.

Κριτήριο 1ο. Ήταν άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένοι σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης των οποίων οι κλάδοι υγείας υπάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ και απώλεσαν τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα. 

Κριτήριο 2ο. Το ατομικό εισόδημά τους, προκειμένου για άτομα που υποβάλλουν ατομική φορολογική δήλωση να μην υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ. Στην περίπτωση έγγαμων που υποβάλλουν κοινή φορολογική δήλωση, το άθροισμα των ατομικών εισοδημάτων των δυο συζύγων να μην υπερβαίνει τα 25.000 ευρώ. Ως ατομικό εισόδημα λαμβάνεται υπόψη το ετήσιο ατομικό εισόδημα, ως αναφέρεται στο άρθρο 29 του ν.3986/2011, περί επιβολής έκτακτης εισφοράς. Για τη λειτουργία του συστήματος θα ληφθούν υπ’ όψιν τα στοιχεία του οικονομικού έτους 2012.

Κριτήριο 3ο. Έχουν την Ελληνική Υπηκοότητα ή την υπηκοότητα άλλου κράτους-μέλους της ΕΕ, ή είναι ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωμα διαμονής στη χώρα μας και είναι νόμιμοι κάτοικοι αυτής. Οι αιτήσεις για το Health Voucher εισιτήριο ελευθερης πρόσβασης Οι αιτήσεις για το Health Voucher θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά και μόνο, στην ηλεκτρονική διαδικτυακή εφαρμογή www.healthvoucher.gr.

Η ηλεκτρονική αυτή πλατφόρμα, αναπτύχθηκε για τους σκοπούς του παρόντος Προγράμματος, προς διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης των δικαιούχων και απλούστευση της διαδικασίας συμμετοχής. Το κάθε αίτημα υποβάλλεται είτε από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, είτε από τα πρόσωπα που δικαιούνται, ηλεκτρονικά ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) σε όλη τη χώρα, με την βοήθεια των υπαλλήλων των Κέντρων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ15/40/οικ.20849/24/7/2013 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υγείας (ΦΕΚ 1891/Β’/1.8.2013).

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα καθώς και οι οδηγίες για την υποβολή των αιτημάτων θα αναρτηθούν στο www.healthvoucher.gr καθώς και στους ιστότοπους του Υπουργείου Υγείας www.moh.gov.gr και www.ygeia-pronoia.gr. Πληροφορίες επίσης, θα παρέχονται και στα ΚΕΠ. Έναρξη του Προγράμματος - Πρόσκληση


Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτημάτων, για όλες τις Περιφέρειες της χώρας ορίζεται η 2-9-2013. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις μέχρι εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά Περιφέρεια, σύμφωνα με τις αποφάσεις ένταξης.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.